HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

same thing - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Same Thing lyrics

Same Thing lyrics

Shame, pass the ticket along
Are you outside or inside?
You are in.
So what you want to know?
That everybody wants you?
You're old enough to say
What's really on your mind
Shame, has to take it alone
Are we not for between us
We are here
So what you gonna do
When everybody loves you?
You're old enough to know
What's really on their minds
They wanted the same thing
In love with the same thing
They wanted it all
So what you gonna do
When everybody hates you?
You're old enough to have known
What was really on their minds
They wanted the same thing
In love with the same thing
In love with the same thing
They wanted the same thing
In love with the same thing
Wanted the same thing
They wanted it all


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.