HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

policies - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Policies lyrics

Policies lyrics

Policies drive a nation
Don't tell you their role
Policies drive a nation
Don't tell you their role
Clearly think
Clearly see
Gonna take you over
Gonna take you over
Prophecies drive a nation
Don't take the low road
Policies drive vacations
Don't take the low road
Clearly think
Clearly see
It's gonna take you over
Gonna take you over
Hey, boy, are you cut with that?
Hey, boy, are you cut with that?
I've gone over
I got everything that I've got
1, 2, 3, 4!
Policies drive a nation
Don't tell you their roles
Clearly sees
Clearly thinks
It's gonna take you over
Gonna take you over
Hey, boy, are you cut with that?
Hey, boy, are you cut with that?
I've crossed over
I've crossed over
Boy, are you cut with that?
Hey, boy, are you cut with that?
I've gone over
I crossed over
(over)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.