HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

maybe im right - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Maybe I'm Right lyrics

Maybe I'm Right lyrics

Cadillac Boy
And all he wants to do is work
How can you make him feel?
I was let down in your photographic whirl
I was in love with it
It's so much harder
Than this
So much harder
Than this
I was in the door
Didn't feel like doing work
We're staring out
We're starting now
You see me go
You feel like doing work
We're starting now
We're starving now
I let you go, you never put me out
Stop it now
Just stop now...
And say, "I will."
Say, "I will."
Maybe I'm right
Maybe I'm right
Maybe I'm right on, right on, right on
You see me go and you feel like doing work
We're staring now
We're starting now
I let you go, you never put me out
Stop it now
Just stop now
And say, "I will."
Just say, "I will."
Maybe I'm right
Maybe I'm right
Maybe I'm right on, right on, right on
I said, "Hey, baby, baby, baby, I'll take you tonight."
And I'll see you on the other side, sugar
Your pleasant face, your crooked smile
Maybe tomorrow is a lifetime away...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.