HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

for us - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
For Us lyrics

For Us lyrics

Ask yourself What do you think about us? I was in the station Working on something for us

You say your empty mind Is easy when it's drugged I watched you fall out of bed and scrape up your back Well, maybe This life is like the drug. This life is like the drug.

Ask yourself What do they say about us? I was in the station Cooking up something for us

You say your empty mind Is easy when it?s drugged I watched you fall out of bed and scrape up your back Well, maybe This life is like your bed. This life is like your bed.

I've seen you fall between Everywhere we go They want to love you, baby More than you know I've seen the storm inside you All through the day I know it never leaves you Not in that way

(Yeah)

I've seen your empty mind is easy when it's drugged I've watched you fall out of bed and then scrape up your back Well, maybe This life is like your head. This life is like your head. This life is like your head...

Ask yourself Ask yourself Yeah, ask yourself


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.