HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

a girl like you - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
A Girl Like You lyrics

A Girl Like You lyrics

Someday
I'll look into her green eyes
And know that she'll come with me
A girl like you
Too many
Things I do not care for
But one thing that I adore
Is a girl like you

I'll always try
To look you in the eye
It's okay
With a girl like you

Tomorrow
I think I'll tell you something
The thing that I haven't said
To a girl like you

And even if
I don't know what the day will bring
Still I can tell most anything
To a girl like you

I'll always try
To look you in the eye
It's okay
With a girl like you
It's okay
With a girl like you
A girl like you


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.