HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

sleep better - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Sleep Better lyrics

Sleep Better lyrics

Calls him every day,
He took a kind of vacation,
Was heading for something,
Wonât leave her alone,
Twice in every way,
They lead a life you could forget now,
It wouldnât be the last time,
It better be the first time.

So she wonât sleep better alone,
And he wonât sleep better alone,
No they wonât feel better alone.

They took the time to reflect,
Even as the competition,
Is breathing every day.

On top of a jealous home,
She feels she could connect it,
He was an opinionated fool,
He couldnât just pretend that
She was there in the next room.

So they wonât sleep better alone,
And she wonât sleep better alone,
And he wonât feel better alone.

So she wonât sleep better alone,
And he wonât sleep better alone,
No they wonât feel better alone...

Every tie is gonna break,
So they said you were a fake,

Donât try, donât try,
Donât try youâll never win,
And you can never be him.

So you wonât sleep better alone,
No they wonât sleep better alone,
And they wonât feel better alone.

So she wonât sleep better alone,
And they wonât sleep better alone,
No they wonât feel better alone...

Calls him every day


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.