HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

simonize - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Simonize lyrics

Simonize lyrics

Hey,
donât take your life away,
I think youâd rather stay,
then follow me into the alleyway,
we were passers on the street,
I never thought weâd meet until I said,
"How do you do, my love?",
youâll fall,
youâll fall,
hey donât stop and turn away,
Iâm sure youâd rather stay,
than follow me into the alleyway,
we were passers on the street,
donât turn it into grief,
just follow me into disaster,
youâll fall,
youâll fall,
fallâ.
hey donât look and turn away,
lose your life today and follow me into the alleyway,
you should turn and walk with me,
Iâll even follow Him,
in search of wretched grand disaster,
simonize


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.