HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

sense - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Sense lyrics

Sense lyrics

Time flew away,
But something wonât forgive it all,
Days and weeks,
Letâs start from the beginning of a life.
She called today,
Pretending not to care at all,
For days and weeks,
Now heâs hanging from the ceiling,
What a life,
Oh what a life,
Was it a life?

Is something wrong with me?
I show you things youâve never seen.
Is something wrong with me?
I show you things that youâve only dreamed of.

Iâm wide awake,
Iâll drop you off for saying that,
For days and two weeks,
It was you who was defending such a lie,
Oh what a lie,
Was it a lie?

Is something wrong with me?
I show you things youâve never seen.
Is something wrong with me?
I show you things that youâve only dreamed of.
You never change, you never change.

Is something wrong with me?
Iâve shown you things youâve never seen.
Is something wrong with me?
Iâve shown you things youâve never seen.

Is something wrong with me?
Iâve shown you things youâve never seen.
Is something wrong with me?
Iâve shown you things that youâve only dreamed up.
You never change,
Something wonât forgive it all


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.