HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

murray - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Murray lyrics

Murray lyrics

I know a man who lives under his covers
uh uh uh uh uh uh
Lost his mind from the TV
Now heâs playing God
And somebody told him that he was no good at
uh uh uh uh uh uh
Heâs talking out of the left side of his mouth

And he wonât follow
These lines heâs drawn for him
And he donât want to try
Seeing is believing
Lord knows what he sees here every night

Three little boys dress up in the morning
uh uh uh uh uh uh
Come back home from the school yard
Talkinâ bout Love

But on this occasion the boys feel the same
uh uh uh uh uh uh
Somethingâs holding them back there
I bet it was their mom

And they wonât follow
These lines heâs drawn for them
Cause they donât want to try
Seeing is believing
Lord knows what they see here every night

And we both know
That people change
When truthâs not part of their lives
Iâve seen the love in their eyes
Donât say goodbye
Goodbye

I know a man who wakes up in the evening
uh uh uh uh uh uh
Lost his mind from the TV
Now heâs blaming God

And somebody told him that heâs good for nothing
uh uh uh uh uh uh
Now he screen prints American T-shirts
Through the night

And he wonât follow
These lines theyâve drawn for him
And he donât want to try
Seeing is believing
Lord knows what he sees here

Every night


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.