HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

lose you - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Lose You lyrics

Lose You lyrics

Iâm taking a ride off to one side
It is a personal thing.
Where?
When I canât stand
Up in this cage Iâm not regretting.
I donât need a better thing,
Iâd settle for less,
Itâs another thing for me,
I just have to wander through this world
Alone.

Stop before you fall
Into the hole that I have dug here,
Rest even as you
Are starting to feel the way I used to,
I donât need a better thing
(Just to sound confused)
Donât talk about everyone,
I am not amused by you.

Iâm gonna lose you,
Yeah Iâm gonna lose you
If Iâm gonna lose you,

Iâm gonna lose you,
Yeah Iâm gonna lose you
If Iâm gonna lose you
Iâll lose you now for good


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.