HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

life on a chain - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Life On A Chain lyrics

Life On A Chain lyrics

I live on a chain and you share the same last name, as a joke,
I sent a bottle of whiskey, as you choked,
I knew it made you feel dirty,
And I was waiting over here for life to begin,
I was looking for the new thing,
And you were THE sunshine heading my front-line,
I was alone, you were just around the corner from me.
Time alone is good, I spend my days in the city,
Dirty neighborhood, you know youâll never convince me,
So I sold the town away, I couldnât wait to forget you,
I was killed in half a day, I hadnât time to regret you,
And I was waiting over here for life to begin,
I was looking for the new thing
And you were the sunshine heading my front line,
I was alone you were just around the corner from me.
I, Iâm still on the chain, and you, had the same last name,
As a joke I sent a bottle of whiskey
As you choked you said it made you feel dirty...
Waiting over here, for life to begin,
Still looking for the new thing,
And you were the sunshine heading my front-line,
I was alone, you were just around the corner from me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.