HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

for nancy - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
For Nancy lyrics

For Nancy lyrics

And when you said I could not stay with you
That's not the way you would have wanted to be
Convince yourself that everything is alright
'Cos it already is
Don't sell your heart and break just anyone
I want to run with you through moorland fields
Convince yourself that everything is alright
'Cos it already is
'Cos it already is

So take your lessons hard and stay with him
When your car crash comes, don't be misled
Convince yourself that everything is alright
'Cos it already is
'Cos it already is

So take your lessons hard and stay with him
And when your car crash comes, don't be misled
Convince yourself that everything is alright
'Cos it already is
Yeah it already is

So take him home
So take him home
So take him home

Take him, Take him home
Take him, Take him home


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.