HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

pass me by - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Pass Me By lyrics

Pass Me By lyrics

The words you never cared to say
I want to find a better place
When we rely on something more than this
And even as I try to sleep
I'm looking for my best friends
I'm tired of all the people I'm seeing through
(The) Same idea:
It makes me wonder why I'm here
And even when I try to sleep
Still looking for my best friend
When we rely on something more than this
The words you never cared to say,
"I want to start a family"
I'm tired of all the people I'm seeing through
(The) Same idea
It makes me wonder why I'm here
Watch me now
Try
Couldn't walk down that line
Just pass me by
Just passing by.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.