HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

man in uniform - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Man In Uniform lyrics

Man In Uniform lyrics

Man in uniform told me he wants to get out
Didn't see it coming head in from the west
And it's he who choose
To reach another level
I never even saw it
before today
sew his uniform
paint a different circle
can i wonder how
you never let me down?
If it's we who choose
I'll reach another level
To be that one who never lost a day
But it's he who choose
I'll reach out for the takers
I never saw them make it in a scene
Man in uniform
Wants to get out
He didn't see it coming
Blaze in from the north
So it's they who choose
I'll reach out for beginners
I know you could not miss it,
It's a date!
A little while :
Just for a little while
I know you never wanted it this way
I can see, I can see.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.