HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

long way down - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Long Way Down lyrics

Long Way Down lyrics

I don't love you
So why should I compete with other guys?
All I know is: my father told me look out
"Look out!"
I don't want you
So why should I compete with other guys?
I don't love you, no
I think I'll take a long way down from here
I think I'll take a long way down
I don't miss you, still I will take a car to be with you
I don't know you, of course you think you know me
I don't want you
So why should I compete with other guys?
I don't love you, no
I think I'll take a long way down from here
I think I'll take a long way down
I don't love you.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.