HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

crystal village - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Crystal Village lyrics

Crystal Village lyrics

Take my hand
Come with me
Into this crystal scenery
And wait, til I retain the ticket
You would never have the time
I would love to change your mind
You were there
And it was good in the beginning
Over here, see the lights
Arranging twilight sages
Commence to reveal it to the others
You would never have the time
I would love to change your mind
You were there
And it was good in the beginning
You were there
We were good in the beginning

Yeah, take my hand and come with me
Into this crystal village
And see the lights so fried in brightness
Cos you will never have the time
I would love to change your mind
You were there
And it was good in the beginning

Take my hand, come with me
I see the lights so brightly
And we fall as if we never really mattered
Cos you will never have the time
I would love to change your mind
It was there
And it was good in the beginning
We were there
It was good in the beginning.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.