HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

come back home - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Come Back Home lyrics

Come Back Home lyrics

Come back home for another year
And find yourself in the thick of it
Come back home for another year
I always thought that you could handle this
And you know you're hard enough
And you find you're strong enough
And you feel you're strong enough

Come back home for another year
And ask yourself if you could handle this
Say my name before you disappear
I always thought that you could handle this

And you know you're hard enough
And you find you're strong enough
And you feel you're strong enough

In your life, you can talk about it
Oh in your life, you can live without
Can live without

And you know you're hard enough
And you find you're strong enough
Oh yeah you'll find you're hard enough
Oh yeah you'll find you're strong enough

Come back home
Yeah, come back home.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.