HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

carlos dont let it go to your head - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Carlos (Don't Let It Go To Your Head) lyrics

Carlos (Don't Let It Go To Your Head) lyrics

Into the room
Keep it burning through
Hear what they said?
Don't talk about this:
If you know how to sing it alone.
Carlos works in a place that no one has gone
It's howlin' out tonight
And he's feeling' alright
On the street
I was talking to you
And you found something better to do
What's the upside of this place?
And when you're with yourself, oh don't let it go to your head
Don't talk
Don't move
They'll leave
You soon
If you're fine, you can wait
Don't mention that you're sick of this place
Say you're not sold, you're sick of it all
Just as long as it takes
What's the upside of this place?
And when you're with yourself, oh don't let it go to your head
When you're with yourself, oh don't let it go to your head.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.