HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

burrito - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Burrito lyrics

Burrito lyrics

It's a 7-11
Do you wanna take a walk outside
If you want a burrito
You can have another bite of mine
It could last you forever
If you're not waiting for the call
Come on over tonight
Come on over this morning
Momma says, "You only fall in love once."
And you could leave here tomorrow
You know you wanted to have more
They were looking for answers
And if you never had them score
Yeah, it could last you forever
Just sit here in the store
Come on over tonight
Come on over this morning
Momma says, "You only fall in love once."
And you think you know that they'll always be there
You never had the time
I want you to be fine
It's a 7-11
Do you want to take a walk outside
If you want a burrito
You can have another bite of mine
It could last you forever
If you're still waiting on that call
Come on over tonight
Come on over this morning
Momma says, "You only fall in love once."


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.