HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

shotgun - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Shotgun lyrics

Shotgun lyrics

Baby gimme a sign
Message coming through
With all we're leaving behind
I miss you

I want to know about you
I want to live around you
But it's easy to worry here
Oh I hope I don't disappear
I know, yeah I know, I know we'll have to choose
But I'm leaving it all to you

Yeah baby
Yeah baby, I needed some time
To figure out my shit
Still waklking through the mines
Explosions now afar

I want to know about you
I want to live around you
But it's easy to worry here
Oh I hope I don't disappear
I know, yeah I know, I know we'll have to choose
Is there anything left to loose

Oh yeah baby
Yeah baby

When you're gone
I know it's so hard
I know if you come to me
I can make us happy

Oh yeah baby
I'm here inside
I need to tell you something
Put your hand in mine
What's your name baby?

I don't know your name anymore
I don't know your name anymore
I never knew your name before

Yah Baby


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.