HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dont wanna cry - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Don't Wanna Cry lyrics

Don't Wanna Cry lyrics

I donât wanna cry for you,
Thereâs nothing left to lose,
If it can make me feel better,
Than Iâm gonna cry, cry for you,
I donât wanna cry for you,
Thereâs nothing left to do,
If it can make me feel better,
Than Iâm gonna cry, cry for you,

I know men arenât supposed to act this way
But things, they got to real, I couldnât stay
Now, I know one day we will both feel good
If I could be with you, you know I would

Donât wanna cry for you
But thereâs nothing left to do
If it can make me feel better
Than Iâm gonna cry, cry for you
I donât wanna cry for you
Thereâs nothing left to lose
If it can make me feel better
Than Iâm gonna cry, cry for you

Turn the lights down low and close the door
Iâm tryin to feel the way, I felt before
Iâll cry in the middle of the day
It better make me feel a better way
If it could take my pain away
Yeah oh

Take my pain away
I donât wanna cry for you
But there is nothing left to lose
You got to let the boy have his way
Cause it gets him to drink it away
I donât wanna cry for you
But thereâs nothing left to do
If it can make me feel better
Than Iâm gonna cry, cry for you
If it can make me feel better
Than Iâm gonna cry, cry for you

Oooh (make me feel better)
Cry for you
Oooh (make me feel better)
Cry for you
Iâm gonna cry, cry for you
Iâm gonna cry, cry for you


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.