HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

country - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Country lyrics

Country lyrics

baby i donât know
what i think of us
wonât be here tomorrow
i get so mixed up

it's a shame that we're not living in the country
a place that i once seen before
in a book youâve always loved but never showed me
you know i never lost before

baby i donât mind
where iâm going to
love that asks for nothing
love that we never knew

in the days when we were living in the city
it seemed that we were talking more
i can never love you like the way you love me
and these are things i canât ignore

you know i never lost before

we give it up to a world that was never true
it was always me and you

baby i can tell
it's not coming back
wonât be here tomorrow
i know we'll be fine with that

in the days when we were living we were happy
the thing that we were waiting for
from a book youâve always loved but never showed me
these are things I canât ignore
you know i never lost before
you know i never lost before
you know i never wanted it more

you and i were 2 of a kind, i hate to say it but we'll never relate... you and i were 2 of a kind, you made me smile....


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.