HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

let us worship him - Yolanda Adams

Play Video Music Play
Lyric: »
Let Us Worship Him lyrics

Let Us Worship Him lyrics

Let us worship Christ our Saviour
Let us worship Christ our Saviour
Let us worship Him
Let us worship Him
Let us worship Christ, the Lord
(repeat)

All the earth should praise Him
Let us bow down before Him
Let us enter into, His gates with thanksgiving
Come before His courts with praise
Lets us praise and adore Him
Lets us exalt Him for His goodness
For His love and kindness
And for His tender mercy
I will, I will, I will,
I will worship Christ the Lord
I will worship Christ
I will worship Christ the Lord
I will worship you
I adore your name
Lord you're worthy
I worship Christ, the Lord


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.