HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

just a prayer away - Yolanda Adams

Play Video Music Play
Lyric: »
Just A Prayer Away lyrics

Just A Prayer Away lyrics

I know there are times in your life,
When the wheels just seem to turn,
And uncertainties about your tomorrow seem, to grow,
I think you should remember and you should always know,
That out of everyone who loves you, I love you the most.

For I am just a prayer away
Call my name with your heart
And I will hear every word you have to say,
When you cry at night I'll wipe your tears away.
Just pray my love I'll be there right away.

You will never have to wonder about my love
Just put your faith and trust in my care,
I will always be there to hold you in my arms,
When your afraid don't you worry I'll protect you
From the storm out of everyone who loves you,
I your father love you the most.

For I am just a prayer away
Call my name with your heart
And I will hear every word you have to say,
When you cry at night I'll wipe your tears away.
Just pray my love I'll be there right away.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.