HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

only way - Yolanda Adams

Play Video Music Play
Lyric: »
Only Way lyrics

Only Way lyrics

Everywhere that I go
I must tell everyone of the Savior I know
And the things He has done
He's the Truth and the Life
And there's no other way to the Father
But by him

Long ago when He knew you'd be out on a limb
He gave His life for you
Can't you live yours for him
He's the Almighty Rock
And you won't have a firm foundation
Unless you're build on Him

You can't live without Him
You can't move without Him
You can't breathe without Him
You can't think about doing one thing without Him
You can't do without Him
'Cause there's no you without Him
Because He's the only way
The only way

There's no other name
Than the name of Jesus
There's no one
Than the one who frees us
There's no other way
No other way
What more can I say?
He's the only only way
The only way


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.