HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

even me - Yolanda Adams

Play Video Music Play
Lyric: »
Even Me lyrics

Even Me lyrics

Lord I hear of showers of blessings
Thou art scattering full and free
Showers the thirsty souls refreshing
Let some drops now fall on me

Pass me not oh gentle saviour
Sinful though my heart may be
I am longing for your favor
Whilst thou art blessing
Oh Lord
Come on and bless me

Even me Lord
Even me
Even me Lord
Even me

Let some drops
Let some drops
Whilst Thou art blessing
Oh Lord
Stop by and bless me

Oh Stop by Lord
Yes And bless me

Bless me
Protect me
Direct me
Even me Lord

I Need you
To come on down
And bless me
Sinful though my heart may be
I need you to come down
And bless me
Yes

While
Whilst Thou art blessing
While you are in the blessing business today
Not tomorrow
I need you today
Yeah

Bless me
Protect me
Direct me
Even me Lord

To stop by
Just drop by
Oh Lord Lord Lord Lord Lord Lord Lord
Bless me
Even me
Even me Lord
Yeah
I need a blessing
I need a blessing
I need a blessing Lord


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.