HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

yeah - Yolanda Adams

Play Video Music Play
Lyric: »
Yeah lyrics

Yeah lyrics

Verse: Can I be committed is the question in my head
all the issues in my life keep holdin' me back
can I live up to the standard seems so hard to do
but then you tell me take my hand you'll help me make it through oohh

Chorus: You ask me child do u love me
and I say yeah yeah yeah
but will you just give up everything
and follow me yeah yeah yeah.

Verse: We talk periodically,it should be everyday
can imagine how it would be if i let you lead the way
no broken hearts,less scars,less roads that never have an end
so I'll throw away my pride let down
my guard lord hear I am ooohhh.

Chorus:You ask me child do u love me
and I say yeah yeah yeah
(but will u just) but will
you just give up everything
and follow me yeah yeah yeah.

Hook: When I just stop and think of all that you've done for me
How can I say anything but yeah(yeah)yeah(yeah)yeah(yeahhh)

Repeat Chours:(3x)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.