HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

that name - Yolanda Adams

Play Video Music Play
Lyric: »
That Name lyrics

That Name lyrics

There is a name that is so precious,
a name so wonderful to me.
This name is worthy of all praises.
Because of him, I am made free.
That name is Jesus, oh how I love him.
The one who gave, his life for me.
Because of love, so unconditional,
I will have life, eternally.

This name speaks peace, unto my storm clouds,
This name speaks calm, unto me fears.
And when I feel, that no one loves me.
His loving presence is so near.
That name is Jesus, oh how I love him.
The one who gave, his life for me.
Because of love, so unconditional,
I will have life, eternally.

Praise that name!
Praise that name!
Praise that name!
Praise that name!

Someday I'll leave, this earthly dwelling,
To find a place, my soul will soar.
And finally see, the face of Jesus.
And praise his name, forevermore!
That name is Jesus, oh how I love him!
The one who gave, his life for me!
Because of love, so unconditional,
I will have life, eternally.
Excellent is that name!
Glorious is that name!
Wonderful is that name!
Oh praise that name!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.