HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

still i rise - Yolanda Adams

Play Video Music Play
Lyric: »
Still I Rise lyrics

Still I Rise lyrics

Shattered, but I'm not broken

Woudned still time will heal

Heavy the load the cross I bear

Lonley, the road I trod I dare

Shaken, but here I stand

Weary, still I press on

Long are the nights, the tears I cry

Dark are the days, no sun in the skys

Yet still I rise

Never to give up

Never to give in

against all odds

Yet still I rise

High above the clouds

Yet times I feel low

yet still I rise

Sometimes I'm troubled

But not is despair

Struggling, I make my way through

Trials they come to make me strong

I must endure, I must hold on.

Yet still I rise

Never to give up

Never to give in

agasint all odds

Yet still I rise

High above the clouds

At times I feel Low

Yet still I rise

Above all my problems

Above all my eyes can see

Knowing God is able

To strengthen me

To strengthen me

Yet still I rise

High above the clouds.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.