HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

this too shall pass - Yolanda Adams

Play Video Music Play
Lyric: »
This Too Shall Pass lyrics

This Too Shall Pass lyrics

In the middle of the turbulence surrounding you
These trying times that are so hard to endure
In the middle of what seems to be your darkest hour
Hold fast your heart and be assured

CHORUS:
This too shall pass
Like every night that's come before it
He'll never give you more than you can bear
This too shall pass
So in this thought be comforted
It's in His Hands
This too shall pass

The Father knows the tears you cry before they fall
He feels your pain, His heart and yours are one
The Father knows that sorrow's heavy chains are strong
But with His strength, you'll overcome

(REPEAT CHORUS)

So set your eyes upon the mountain
And lift your hands up to the sky
And let His arms of love surround you
And take you to the other side

(REPEAT CHORUS)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.