HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

i believe i can fly - Yolanda Adams

Play Video Music Play
Lyric: »
I Believe I Can Fly lyrics

I Believe I Can Fly lyrics

(feat. Be Be Winans)

[Verse 1: Be Be Winans]
I used to think that I could not go on
That life was nothing but an awful song
But now I know the meaning of true love
By leaning on the ever lasting arms

[Bridge:]
If I can see it
Then I can do it
If I just believe it
There's nothing to it

[Chorus:]
I believe I can fly
I believe I can touch the sky
I think about it every night and day
spread my wings and fly away
I believe I can soar
I see me running through that open door
I believe I can fly [x3]

[Verse 2: Yolanda Adams]
See I was on the verge of breaking down
Sometimes the silence can seem so loud
There are miracles in life I must achieve
But first it's got to start inside of me

[Bridge]

[Chorus]

Cuz I believe in me, yea,ohhhhhhhhhh

Yolanda Adams:
If I can see it

Be Be Winans:
Then I can do it

Yolanda Adams:
If I just believe it

Be Be Winans:
There's nothing to it, oh

[Chorus]

I believe I can fly(I can fly)[x3]
I can do anything yea,yea,yea.yea
I can fly[x3]
I can do anything, yea,yea,yea

Anything I wanna do(Anything I wanna do)[x3]
I can do anything
I can fly


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.