HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Songs from the Heart lyrics - Yolanda Adams lyrics

Still I Rise lyrics

Shattered, but I'm not broken
Wounded, but time will heal
Heavy the load, the cross I bear
Lonely the road I trod, I dare
Shaken, but here I stand
Weary, Still I press on
Long are the nights, the tears I cry
Dark are the days, no sun in the sky, yes

Chorus:
Yet still I rise
Never to give up
Never to give in against all odds
Yet still I rise
High above the clouds
At times I feel low

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.