HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Save the World lyrics - Yolanda Adams lyrics

Let Us Worship Him lyrics

Let us worship Christ our Saviour
Let us worship Christ our Saviour
Let us worship Him
Let us worship Him
Let us worship Christ, our Lord
(repeat)

All the earth should praise Him
Let us bow down before Him
Let us enter into,His gates with thanksgiving
Come before His courts with praise
Lets us honor and adore Him
Lets us exalt Him for His goodness
For His love and kindness

The Battle Is The Lord's lyrics

There's no pain
Jesus can't feel
There is No hurt
That He can not heal
All things work
According to his the masters purpose and his holy will
No matter what you're going through
Remember that God only wants a chance to use you
For the battle is not yours
It's the Lord's

There's no sadness
Jesus cannot feel
And there is no sorrow that the master is not able
And willing heal

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.