HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the things we do - Yolanda Adams

Play Video Music Play
Lyric: »
The Things We Do lyrics

The Things We Do lyrics

Everyday that goes by
Every moment you'll find
There's a broken heart
A tear is cried
A wish is made
That never comes true
And somewhere someone needs to be found

The things we do the things we say
are gentle rays of hope that touch us all each day
each day
the things we do (the things we do the things we say) the things we say
(the greatest gifts we give away)
these are the greatest gifts we give away
the things we

Now everyday in this life
every moment youll find
a heaert is healed
a dream is found
a tear is dried
and laughter is heard
and somewhere someones life will be changed

the things we do (the things we do the things we say)the things we say
are gentle rays of hope that touch us all each day
(its all about the things we do its all about you and you)
these are the greatest gifts we'll give away

Oh Every hand that has been held has reched out for somebody else everyday....
We help someone else this way.

Now everyday in this life
every moment youll find
a heaert is healed
a dream is found
a tear is dried
and laughter is heard
and somewhere someones life will be changed(2x)

So when you wake up in the morning,
and you find someone who's lost and lonely,
Just take them by the hand and
help them find there way

And when you're walking down the street
and you see a man who has no food to eat
just reach into your pocket
and help make a stand!!!!!

Oh the things we do.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.