HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

that name - Yolanda Adams

Play Video Music Play
Lyric: »
That Name lyrics

That Name lyrics

THERE IS A NAME THAT IS SO PRECIOUS
A NAME SO WONDERFUL TO ME
THIS NAME IS WORTHY OF ALL PRAISES
BECAUSE OF HIM I AM MADE FREE.

THAT NAME IS JESUS
OH HOW I LOVE HIM
THE ONE WHO GAVE HIS LIFE FOR ME
BECAUSE OF LOVE IS SO UNCONDITIONAL
I WILL HAVE LIFE ETERNALLY

THIS NAME SPEAKS PEACE UNTO MY STORM CLOUDS
THIS NAME SPEAKS CALM UNTO MY FEARS
AND WHENEVER I FEEL THAT NO ONE LOVES ME
HIS LOVING PRESENCE IS SO NEAR

THAT NAME IS JESUS
OH HOW I LOVE HIM
THE ONE WHO GAVE HIS LIFE FOR ME
BECAUSE HIS LOVE IS UNCONDITIONAL
I WILL HAVE LIFE ETERNALLY

PRAISE THAT NAME
PRAISE THAT NAME
PRAISE THAT NAME
PRAISE THAT NAME

SOME DAY I'LL LEAVE THIS EARTHLY DWELLING
THROUGH TIME AND SPACE MY SOUL WILL SOAR
AND I WILL FINALLY SEE THE FACE OF JESUS
AND PRAISE HISE NAME FOREVER MORE

THAT NAME IS JESUS(JESUS)
OH HOW I LOVE HIM(I LOVE HIM)
THE ONE WHO GAVE (JESUS) HIS LIFE FOR ME
YOUR LOVE IS UNCONDITIONAL
I WILL HAVE LIFE ETERNALLY---OHH

(JESUS) PRECIOUS IS THAT NAME
(I LOVE HIM) OH GLORIOUS
(JESUS)IS THAT NAME
(I LOVE HIM)OH WONDERFUL
(JESUS)IS THAT NAME
(I LOVE HIM)
JUST PRAISE .........
THAT NAME............


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.