HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

in the midst of it all - Yolanda Adams

Play Video Music Play
Lyric: »
In The Midst Of It All lyrics

In The Midst Of It All lyrics

Chorus:
I've come through many hard trials
Throught temptations on every hand
Though Satan's tried to stop me
And to place my feet on sinking sand
Through the pain and all of my sorrows
Through the tears and all my fears
The lord was there to keep me
For he's kept me in the midst of it all

Not because I've been so faithful
Not because I've always obeyed
No it's not because I trusted him
To be with me all of the way
But it's because he loves me so dearly
He was there to answer my calls
He was there always to protect me
for he's kept me in the midst of it all

I've come through many hard trials
Throught temptations on every hand
Though Satan's tried to stop me
And to place my feet on sinking sand
But Jesus loves me dearly
He was there to answer my calls
There always to protect me
for he's kept me in the midst of it all...

No no he's never left me
And he's never let me fall
Oh yes, he will protect you, i know he will
For he's kept me in the midst of it all...(2x)

Oh Yes he's kept me
Yes Jesus kept me(2x)

I thought i could do it all on my own

Jesus kept me
Jesus kept me
Jesus kept me
In the midst of it all yea yesss(2x)

Yes he did
Yes he did
Yes he did
Jesus did (2x)

Yes
Yes
Yes
Jesus did (2x)

Yes he did
Yes he did
Yes he did
Jesus did (2x)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.