HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Live in Washington lyrics - Yolanda Adams lyrics

Praise Your Holy Name lyrics

For all youve done -- Thank you

With my hands, I applaud the maker of creation, Holy Father
With my mouth, I extol, shouts of jubilation, Hallelujah
(You satisfy my hearts desire) With many good things,
I gotta thank ya
(You redeemed my very life) To you my heart sings

(With everything, I lift you up high)
(Let everything within praise your holy name )
With everything I,

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.