HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Honey [original soundtrack] lyrics - Yolanda Adams lyrics

I Believe lyrics

They said you wouldnt make it so far
Uh huh
And ever since they said it its been hard
But never mind the nights you had to cry
'Cause you have never let it go inside
You work real hard and you know exactly what you want and need
So believe and you can never give up
You can reach your goals
Just talk to your soul and say

I believe I can
(I can)
I believe I will
(Oh I will)

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.