HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

unconditional - Yolanda Adams

Play Video Music Play
Lyric: »
Unconditional lyrics

Unconditional lyrics

Unconditional, unconditional
Unconditional, unconditional

Who else would let someone nail them to a cross
For the sake of others so they would not be lost
No one, No one, will go that far for us
Who else would let someone get away with so much wrong
But still extend them gret (*grace*)
No one, No one, have so much love for us

The kind of love he shows is unconditional
His love don't come and go it's unconditional

Who else but him
He's a constant friend
Even when others turn them backs against
No one, No one is always there for us
So what kind of love

So even when your closest friends and family give up on you
Theres not a day when you can't depend on him


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.