HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

fo sho - Yolanda Adams

Play Video Music Play
Lyric: »
Fo' Sho' lyrics

Fo' Sho' lyrics

verse 1:

You may see me laughing
You may see me crying
But you won't see me give up
I'll just keep on trying
Though sometimes it get hard
Hard to see my way
But I've got You in my life
It's makes it all ok

Chorus-
Darkness turns to day
When You treat me this way
And I thank You Lord for treating me so good
There are times when I get scared
But Ill know that You'll be there
And You'll pull me out of it fo'sho

verse 2
There are times Im up
There are times Im down
There are times Im smiling
There are times Im frown
Sometimes Ive done wrong
But I still sing my song
Even when Im weak, I know You make me strong

Chorus 2-
Ooh fo sho: fo sho
Fo sho:fo sho
Things are gonna work out fo sho
Ooh fo sho
Fo sho
Fo sho; fo sho
Things are gonna work out fo sho

Verse 3
Ive learned how to do with
How to do without
When to shut my mouth
When to speck out loud
Im happy to know
I have You as my friend
Others will come and go but
You'll be there till the end
(chorus 1)
(chorus2)
(chorus2) repeating


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.