HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

darling girl - Yolanda Adams

Play Video Music Play
Lyric: »
Darling Girl lyrics

Darling Girl lyrics

[Verse 1]

A night flight out to D.C.
Phone rings with the news
My God I'm so excited
It's time to look for baby shoes(yes)
Everyone says I'm glowing
From a heart filled with joy
To soon to be showing
Is it a girl is it a boy

[Chorus]

Found out your My Darling Girl
Don't you know you change my world
Your my little doll so sweet
You nearly knock me off my feet
Your my little darling child seeing you makes me smile
God Bless the day he sent my little angel to me

[Verse 2]

Here's my favorite picture
When you were 1


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.