HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

anything - Yolanda Adams

Play Video Music Play
Lyric: »
Anything lyrics

Anything lyrics

How big is your imagination
How much do you dream
Have you ever had a vision that seems so far to reach
But I ain't trying to preach to you
But I'm really concerned about the road you choose
Where are you going
What are you doing
What are you choosing
Why don't you

Let the melody you hear
Whisper softly in your ear
Telling you, you can do anything if you believe
Let the softness of my voice remind you that you got a choice
You can achieve anything if you believe

Now I know you gotta make your own decisions
You gotta make your own mistakes
But I'm watching you as you do what you do
And I see myself as I watch you cause
I did what you're doing when I was a kid
And I made the same mistakes
I been where you been
But you can change your destiny
If you listen to the words that I say

[Chorus]

[Vamp:]
Anything is possible
Reachable, attainable
If you see your self as God sees you
I hope you're listening cause..

[Chorus]


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.