HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

love will find a way 449 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Love Will Find A Way (4:49) lyrics

Love Will Find A Way (4:49) lyrics

You wanna get close to me
The feeling so clear
But I need some time to see
Vision through my tear
You wanna get next to me
I need your intrusion
I don't need to be
Blinded by confusion
Here is my heart
Waiting for you
Here is my soul
I eat at chez nous

Love will find a way
If you want it to
Love will find a way
Love will find a way for me and you

Love will find a way
Love will find a way
Love will find a way
Love will find a way

So you want to get over me
And that's how you feel
Everything you want to be
Seems so unreal
I want to be all of you
And that's the confusion
It's so hard for me
To draw a conclusion

Here is my heart
Waiting for you
Here is my soul
I eat at chez nous

Love will find a way
If you want it to
Love will find a way
Love will find a way

Love will find a way
If you want it to
Love will find a way
Love will find a way

Love will find a way
I believe that there's a way
If you want it to
Will love find a way
Love will find a way
Will love find a way
Love will find a way


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.