HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

every little thing 541 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Every Little Thing (5:41) lyrics

Every Little Thing (5:41) lyrics

When I'm walking beside her,
people tell me I'm lucky
Yes I know I'm a lucky guy
I remember the first time
I was lonely without her
can't stop thinking about her now
Every little thing she does
she does for me yeah
and you know the things she does
she does for me
When I'm with her I'm happy
Just to know that she loves me
Yes I know that she love me now
there is one thing I am sure of
because I know love will never die


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.