HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

then - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Then lyrics

Then lyrics

And in a time that's closer, life will be even bolder then.
Souls will be complicated, life will be consummated then.
Hearts will be brought together soon in our minds forever then.
As long as we see there's only us, who can change it;
Only us to rearrange it at the start of a new kind of day.
And in a time that's closer, life will be even bolder then.
Love is the only answer, hate is the root of cancer then.
Thoughts will be thought together, soon in our minds forever then.

Love is the only answer, hate is the root of cancer then.
Truth is just for the being and there's the sight for seeing then.
Thoughts will be brought together soon in our minds forever then.
As long as we see there's only us, who can change it;
Only us to rearrange it at the start of a new kind of day.
And in a time that's closer, life will be even bolder then.
Love is the only answer, hate is the root of cancer then.
Thoughts will be thought together, soon in our minds forever then.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.