HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dont kill the whale 751 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Don't Kill The Whale (7:51) lyrics

Don't Kill The Whale (7:51) lyrics

You're first I'm last
You're thirst I'm asked to justify
Killing our last heaven beast
Don't hunt the whale
In beauty Vision
Do we Offer much
If we reason with destiny, gonna lose our touch
Don't kill the whale

Rejoice They sing
They worship their own space
In a moment of love, they will die for their grace
Don't kill the whale

If time will allow
We will judge all who came
In the wake of our new age to stand for the frail
Don't kill the whale

CETACEI


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.