HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dangerous look in the light of what youre searching for 339 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Dangerous (Look In The Light Of What You're Searching For) (3:39) lyrics

Dangerous (Look In The Light Of What You're Searching For) (3:39) lyrics

Come into the light, passing through wisdom.
Hoping for love, all at the knees.
You come across; you get too much.
Everybody needs it; don't show your body.
So dangerous - This fear of love
So dangerous - Can you handle it?
So dangerous - To love
So dangerous - Everyone else can do it

Walking the street, you're breaking your love.
Lose your heart, all in a mess.
In the middle of the night, looking for a little
And to the some; don't show your body.

Death defying - Hurt by love
Passing through shadows - Don't lose your body

So dangerous - This fear of love
So dangerous - Can you handle it?
So dangerous - To keep this fear of love
So dangerous - To let it go

I don't imagine I see it; don't get confused.
In the light, through the night...
Look in the light, through the night
Of what you're searching for.

Hide from your heart here in the arms of wanting.
Hide from the dark here in the arms of love.
Run from the fear inside the darkest reaches.
Look to yourself; you'll see the light of fear.

So dangerous - This fear of love
So dangerous - Can you handle it?
So dangerous - To love
So dangerous - Everyone else can do it
So dangerous - Give to the hear of love.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.