HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

miracle of life 730 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Miracle of Life (7:30) lyrics

Miracle of Life (7:30) lyrics

Hold on to the miracle of life...

Secret lives of oceans been washed away like mud.
You don't want my devotion;
You'd rather be washed in blood.
Can we turn away from this open anger?
Counting all the prey
Don't you feel the danger to the miracle of life.

Sing when open hearts are calling,
Shout with open eyes (To the miracle of life)
Far below the deepest treasure
To the miracle of life

Living in times of luster, waiting for the flood.
We don't agree with your concepts;
You'd rather be washed in blood.
Is it any wonder? (In my lifetime)
Cold depth of blue water...
Is it any wonder? (In my lifetime)
Rising tides of slaughter - shoulda been washed in blood

Sing when open hearts are calling,
Shout with open eyes (To the miracle of life)
Far beyond your deepest pleasure
To the miracle of life

Pacifica...Indian...Atlantica...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.