HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

shock to the system 509 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Shock To The System (5:09) lyrics

Shock To The System (5:09) lyrics

Shock to the system,
But you're going back inside of the light.
Shock to the freedom,
Only one more body of love in the rolling - They're rolling back to
you!
Dreaming all the time; they be dreaming all the time.
Shock to the politicians;
You know they just got burned by the fire.
Shock to the freedom whispers;
They're only coming after the rolling - They're rolling, coming
over!
Dreaming all the time; they be dreaming all the time.

So, in answer to the prayer,
The one you want is there,
The one you feel inside of you.
So, in answer to the dream,
This time you are so clear;
It's always got to be this way!
Forever...

Shock to the future;
Shock to the rights of Mankind.
And they won't even go blind,
When they see what's going on.

So, in answer to the prayer,
The one you feel is there,
The one you feel so close to (The order of the Sun).
And everyone is one,
And all the pieces fit together.
Did it all begin with Someone?
Did it all begin with Someone?
I could not admit to being alive!

Shock to the system...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.