HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

rejoice - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Rejoice lyrics

Rejoice lyrics

Rejoice forward out this feeling
Ten true summers long
We go round and round and round and round
Until we pick it up again
Time flies, on and on it goes
Thru the setting sun
Carry round and round and round and round
Until it comes to carry you home

Rejoice forward out this feeling
The white eagle soars
He goes round and round and round
Until the early winds of change

Dawns new light conquering timeless ease
Spread the harvest breeze
Let our hour of passion
Gently hold our heads on high with you

Gently hold our heads on high


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.